فاطمه جعفری

ورودی سال ۱۳۸۹ مقطع کارشناسی رشته شیمی محض دانشگاه خلیج فارس و فارغ التحصیل سال ۱۳۹۳-ورودی سال ۱۳۹۴ مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

تاریخچه تحصیلی

 

01شهریور1396

فوق لیسانس

فوق لیسانس شیمی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

01شهریور1393

لیسانس

لیسانس رشته شیمی محض دانشگاه خلیج فارس